سرزمین ولایتمدار و شهیدپرور بیضا
سرزمین ولایتمدار و شهیدپرور بیضا
رهبر معظم انقلاب
دراين جنگ نرم،کافي است هواداران جبهه حق بيدارباشندو بيکار ننشينند چراکه زبان حق هميشه مؤثرتراز زبان باطل است